Всі послуги...

Євгеній
Козаренко

оголошення

Свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого № 327 видане Міністерством юстиції України 28 лютого 2013 року.
Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 965 видане 20 травня 2011 року КДКА Полтавської області.

Продаж майна підприємства-банкрута ТОВ СП "Гарант"

Інфомацію викладено 24.12.2012 об 11:00.

Ліквідатор товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарського підприємства "Гарант" Козаренко Є.В. (ліцензія Міністерства юстиції України серія АД N 077522 від 11 вересня 2012 року) та служба по організації аукціону - Товарна біржа "Подільський контракт" повідомляють про проведення аукціону з продажу майна банкрута – ТОВ СП "Гарант". До лоту № 1 включено майно, яке складається з будівель, споруд, обладнання, розташованого за адресою пр. Незалежності, 152, м. Могилів-Подільський, Вінницька область, Україна, 24004.

Порядок продажу майна, визначення складу майна, кількості лотів, встановлення переліку майна у кожному лоті, затвердження початкової ціни продажу, визначення умов та строків придбання майна, повний перелік майна, його вартість зазначено на сайті http://kozarenko.net/garant/.

Земельної ділянки немає. Обсягу продукції немає протягом 2007 року по 2012. Основна номенклатура продукції сільськогосподарська продукція, плодоовочеві, смакові культури. Початкова ціна лоту складає 717281,00 грн. без податку на додану вартість.

Умови продажу: майно продається переможцю аукціону на підставі угоди та після повної оплати. Сума грошових коштів, що має вноситися покупцями, у розмірі 10 відсотків початкової ціни об'єкта – гарантійний внесок складає 71728,10 грн. Реєстраційний збір складає 34,00 грн без ПДВ. Гарантійний внесок і реєстраційний збір вносяться на поточний рахунок служби по організації аукціону ТБ "Подільський контракт" п/р 26009040589600 в АТ "Укрсиббанк" м. Харків, МФО 351005, код ЄДРПОУ 34272422.

Для участі у аукціоні учасникам необхідно подати письмову заявку з додатками, внести гарантійний внесок і реєстраційний збір. Кінцевий термін прийняття заявок та оплати внесків – 12 січня 2012 року. Реєстраційний внесок не повертається. Для розрахунків за придбане майно відкрито ліквідаційний рахунок 26005516 у Вінницькій філії ПАТ "Кредитпромбанк", МФО 302623, одержувач ТОВ СП "Гарант", ЄДРПОУ 13317336. Час та місце особистого ознайомлення з майном встановлено з понеділка по п’ятницю з 09.00 до 18.00 за адресою пр. Незалежності, 152, м. Могилів-Подільський, Вінницька область, Україна, 24004. Час та місце проведення аукціону – 16 січня 2012 року об 10.00 год. за адресою вул. Хмельницьке шосе, 2, к. 212, 214, м. Вінниця, Україна 24000 у приміщенні ТБ "Подільський контракт". Служба по організації аукціону – ТБ "Подільський контракт", адреса пр. Незалежності, 152, м. Могилів-Подільський, Вінницька область, Україна, 24004, тел./факс 0432351354, 0432694436, 0432670212. Телефон ліквідатора 0675733245, факс 0672368208. Додаткова інформація про об’єкт продажу та заявки на участь в аукціоні приймаються в з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 17.00 год. за адресою ТБ "Подільський контракт".

Рішенням комітету кредиторів ТОВ СП "Гарант" встановлено (затверджено) наступні умови продажу майна Боржника. Майно Боржника продається на відкритих торгах, а саме на аукціоні.

Підготовка до проведення аукціону.

Підготовка до проведення аукціону здійснюється Організатором аукціону за участю Продавця і включає: Визначення Продавцем початкової ціни лотів на підставі висновків оцінювачів; розробку Організатори аукціону аукціонної документації; узгодження дати та місця проведення аукціону. Аукціонна документація складається з оголошення, даного порядку, угоди про участь у аукціоні, заявки учасників, протоколу аукціону. Організатор аукціону або Продавець протягом 7 робочих днів після дати надання Продавцем всієї необхідної документації, публікує оголошення в засобах масової інформації газеті "Урядовий кур’єр", яке повинно містити: назву об'єкта та його місцезнаходження; оціночна вартість; відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташований об'єкт, умови користування ними; стан земельної ділянки, відомості про сплату зборів та платежів (у разі їх наявності); початкову вартість продажу, умови продажу та експлуатації об'єкта; сума грошових коштів, яка повинна вноситися покупцями, у розмірі 10 відсотків початкової вартості продажу об'єкта; назву банку, адресу та номер рахунку, відкритого для розрахунків за придбані об'єкти; кінцевий термін прийняття заяви на участь в аукціоні; час і місце особистого ознайомлення з об'єктом; час і місце проведення аукціону; адреса, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону; інша інформація, яку визначить Продавець. Оголошення про проведення аукціону публікується не пізніше, ніж за 20 календарних днів до дати проведення аукціону.

З моменту опублікування оголошення в друкованих засобах масової інформації Організатор аукціону зобов'язаний: забезпечити конфіденційний режим збереження інформації про учасників; надавати консультації щодо заповнення документації для участі в аукціоні; приймати від учасників тільки ту документацію, яка оформлена відповідно до вимог, зазначених у цьому Порядку та у повному обсязі. З моменту опублікування оголошення Продавець зобов'язаний забезпечити можливість попереднього ознайомлення з майном всім фізичним і юридичним особам, які бажають взяти участь в аукціоні. Умови участі у аукціоні. Особа, яка бажає зареєструватися як учасник аукціону зобов'язана підписати Угоду про участь в аукціоні, подати заявку на участь в аукціоні. Після підписання Угоди про участь в аукціоні Учасник зобов'язаний надати організатору аукціону: Учасник - фізична особа: документ, що підтверджує внесення гарантійного внеску (платіжне доручення, прибутковий ордер), що становить 10% від вартості лота, на який реєструється учасник. Гарантійний внесок повинен вноситися Учасником шляхом перерахування грошових коштів в безготівковій формі на поточний рахунок Організатора аукціону; документ, що підтверджує внесення реєстраційного внеску (платіжне доручення, прибутковий ордер), що становить 17,00 грн. Реєстраційний внесок зараховується на рахунок Продавця шляхом перерахування грошових коштів в безготівковій формі на його поточний рахунок Організатора аукціону і не входить в розмір його винагороди; копію паспорта; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; декларацію про доходи; завірену копію документа, що посвідчує повноваження представника такої фізичної особи. Учасник - юридична особа: копію платіжного доручення про внесення гарантійного внеску, який становить 10% від вартості лота, на який реєструється учасник. Гарантійний внесок повинен вноситися Учасником шляхом перерахування грошових коштів в безготівковій формі на поточний рахунок Організатору аукціону; копію платіжного доручення про внесення реєстраційного внеску, який становить 17,00 грн. Реєстраційний внесок зараховується на рахунок Організатору аукціону шляхом перерахування грошових коштів в безготівковій формі на його поточний рахунок і не входить в розмір його винагороди; нотаріально засвідчену копію виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; копії установчих документів, нотаріально посвідчені; довіреність представника юридичної особи; дані про поточні рахунки; у випадку, коли в аукціоні буде приймати участь безпосередньо керівник юридичної особи, - копію паспорта та документа, що підтверджує повноваження. Заявка на участь в аукціоні містить назву предмета продажу - лота, відомості про юридичну або фізичну особу, що подає заявку, документ, що підтверджує можливість володіння предметом продажу, щодо обігу якого законодавством встановлено певні обмеження, перелік документів, необхідних для участі в аукціоні та відмітку про їх прийняття. Заявка заповнюється в двох примірниках, один з яких залишається у Організатора аукціону, другий - у Учасника. Прийом заявок та документів на участь в аукціоні здійснюється Організатором аукціону з моменту публікації оголошення в засобах масової інформації і закінчується в триденний термін (розуміються календарні дні) до дати проведення аукціону. Всі заявки підлягають обов'язковій реєстрації Організатором аукціону. Участь в торгах не можуть брати учасники, щодо яких ведеться ліквідаційна процедура; майно яких перебуває у податковій заставі; які повідомили про себе недостовірну інформацію, не подали передбачених цим порядком оформлені відповідним чином документи або не подали їх у встановлені терміни. Учасник, який подав заявку про участь в аукціоні і всі необхідні документи для участі, за умови письмового повідомлення Організатора аукціону не пізніше, ніж за два робочих дні до дати остаточного прийому заявок, може відмовитися від участі в аукціоні. В такому випадку Організатор аукціону повертає учаснику гарантійний внесок протягом 3-х банківських днів з моменту отримання заяви про відмову участі в аукціоні за вирахуванням платежів за банківські перекази. Реєстраційний внесок учаснику не повертається. Учаснику, який подав заявку про участь в аукціоні і всі необхідні документи для участі в аукціоні, в разі неявки на аукціон, гарантійний та реєстраційний внесок не повертаються. Учаснику, який став переможцем у торгах по лоту, на який він зареєструвався, у разі відмови від підписання протоколу аукціону та (або) договору купівлі-продажу, гарантійний та реєстраційний внески не повертаються. Учаснику, який подав заявку про участь в аукціоні і всі необхідні документи, з'явився на аукціон і виконував всі правила аукціону, в разі якщо лот був знятий з торгів за ініціативою Продавця, з не залежних від Учасника причин, гарантійний внесок, внесений на рахунок Організатора аукціону, повертається протягом 3-х банківських днів з дати проведення аукціону за вирахуванням платежів за банківські перекази. Учасникам аукціону, які не були визнані переможцями, гарантійний внесок, внесений на рахунок Організатора аукціону, повертається протягом 3-х банківських днів з моменту затвердження протоколу аукціону Продавцем за вирахуванням платежів за банківські перекази. Відповідальність за достовірність наданих документів несе Учасник. Всі умови, обумовлюються в угоді про участь в аукціоні, який підписується між Організатори аукціону та Учасником, а також містяться в заявці на участь в аукціоні. Відомості про учасників аукціону заносяться Організатори аукціону в книгу реєстрації окремо по кожному лоту та повинні містити: порядковий номер відповідно з реєстрацією; прізвище, ім'я по батькові фізичної особи або представника юридичної особи (назва юридичної особи); номер і дату документа, що підтверджує внесення гарантійного та реєстраційного внеску. Порядок проведення аукціону. У торгах на аукціоні беруть участь особи, зареєстровані як Учасники аукціону. На аукціоні діє принцип: "оглянуто-схвалено", тобто всі Учасники аукціону згодні брати участь в аукціоні та придбати майно, що перебуває в тому стані, в якому воно знаходилося при огляді, і подальші претензії з цього приводу Організатором аукціону та Продавцем не приймаються. Учасники аукціону отримують аукціонні номери, під якими приймають участь в аукціоні і квиток учасника аукціону, в якому вказані назва учасника, характеристика лота та умови проведення торгів на аукціоні. На аукціоні присутні: учасники аукціону, ліцитатор, представники Організатора аукціону, представники Продавця. На аукціоні можуть бути присутні інші особи за умови внесення ними вхідної плати. Аукціон проводиться безпосередньо Провідним - Ліцитатором і починається з моменту оголошення найменування об'єкта і його початкової вартості продажу. Торги по лоту проводяться при наявності не менше двох зареєстрованих по даному лоту Учасників. Перед початком торгів по лоту Ліцитатор описує об'єкт та умови його продажу, оголошує його номер, коротку характеристику, крок перевищення ціни (крок аукціону). Крок аукціону становить 10% від початкової вартості об'єкта продажу. Під час торгів по лоту Учасники повідомляють про готовність придбати лот за оприлюдненою Ліцитатором ціною, піднімаючи аукціонний номер. Якщо Учасники торгів протягом 3-х хвилин після триразового оголошення початкової ціни не виявляють бажання придбати лот за оголошену ціну, Ліцитатор, за погодженням з Продавцем, має право або знизити початкову ціну (але не більше, ніж на 10%), або зняти лот з торгів. Якщо і після зниження ціни лот не продається, то торги по ньому припиняються. В ході торгів Учасники аукціону можуть без оголошення ціни підняти аукціонний номер, повідомляючи, таким чином, про готовність придбати заявлений лот за ціною, що перевищує попередню на крок аукціону або одночасно з підняттям номера запропонувати власну ціну. Ціна, запропонована Учасником аукціону повинна перевищувати попередню не менше, ніж на крок аукціону. Якщо ціна, запропонована Учасником, перевищує попередню менше, ніж на крок аукціону, Ліцитатор називає аукціонний номер Учасника та ціну відповідно до кроку аукціону. Торги по лоту закінчуються у разі, якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення ціни не буде запропоновано вищої ціни. Ліцитатор одночасно з ударом молотка робить оголошення про придбання лота тим Учасником, який запропонував найвищу ціну, називаючи остаточну ціну продажу і аукціонний номер переможця. Після закінчення торгів по кожному лоту Переможець викликається Ліцитатором для підписання протоколу, в якому фіксуються результати торгів на аукціоні. Крім ліцитатора і переможця торгів по лоту, протокол підписує представник Організатора аукціону. Протокол у триденний термін затверджується Продавцем та Кредиторами. Копії затвердженого протоколу видаються Організатору аукціону, Переможцю та Продавцю. Під час аукціону Організатори аукціону ведеться протокол аукціону, до якого вносяться початкова ціна продажу лота, пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, яка отримала право на придбання лота), суми та номера рахунків, на які переможцю необхідно внести кошти за придбані активи. У випадку, якщо Учасник, який запропонував найвищу ціну, по закінченні торгів відмовляється заплатити запропоновану ціну, і, відповідно підписати протокол, він позбавляється права на повернення гарантійного та реєстраційного внеску. Гарантійний внесок в даному випадку є штрафною санкцією за зрив торгів, яка підлягає сплаті Продавцю. За умови достатньої кількості учасників за даним лотом за погодженням з Продавцем торги або поновлюються, або визначається переможець із числа Учасників, які брали участь в торгах по цьому лоту, який запропонував найбільшу ціну. Торги по лоту можуть бути зупинені і лот знятий з торгів за ініціативою будь-кого з Учасників, представника Продавця, представника Організатору аукціону, в разі порушення порядку ведення аукціону, або надання відомостей про учасника аукціону, які підтверджують недостовірність наданої останнім документації на аукціон. Якщо лот не було продано на перших торгах, то повторні торги проводяться виключно за згодою з Продавцем та Кредиторами. Всі суперечки і розбіжності вирішуються Ліцитатором в ході аукціону. Після закінчення аукціону претензії не приймаються. Аукціон (торги по лоту) вважається таким, що не відбувся, у разі: несплати переможцем торгів відповідної суми на умовах, визначених у договорі купівлі-продажу; не підписання переможцем торгів по лоту протоколу аукціону; відсутність учасників або наявності тільки одного учасника; порушення істотних умов проведення аукціону; зняття майна з торгів. Під час проведення торгів, з моменту їх початку і до завершення, Учасникам торгів та іншим особам, присутнім на аукціоні заборонено: включатися в хід торгів по лоту (піднімати таблички з номерами, оголошувати пропозиції стосовно ціни), якщо ці дії проводяться особами, не зареєстрованими в торгах по даному лоту; вільно пересуватися в межах залу, де проходить аукціон, без дозволу ліцитатора, голосно розмовляти; користуватися засобами зв'язку; проводити відео зйомку, вести звукозапис торгів без узгодженого вирішення Продавця і Організатора аукціону. Особи, які порушують порядок, видаляються із залу проведення аукціону і звільняються від участі в торгах та / або присутності на аукціоні. Сума реєстраційного та гарантійного внеску поверненню не підлягають і є штрафною санкцією. Порядок Розрахунки за придбане майно. Затверджений Продавцем протокол є підставою для укладення в трьох денний термін договору купівлі-продажу між продавцем і покупцем (переможцем торгів по лоту). Умови Договору купівлі-продажу розробляються Продавцем відповідно до вимог чинного законодавства. Розрахунки між Продавцем та Покупцем за придбане майно здійснюються Покупцем у порядку, визначеному Договором купівлі-продажу оформленим відповідно до чинного законодавства України у дводенний термін з дати набрання чинності договором. Майно передається Покупцю за актом прийому передавання у дводенний термін з дня отримання коштів від Покупця. Гарантійний внесок, внесений Покупцем для участі в торгах, зараховується йому в рахунок остаточної оплати за договором купівлі-продажу. Реєстраційні внески, отримані від Учасників аукціону є власністю Організатора аукціону і не включаються до розміру винагороди. Всі суперечки, які виникають при продажу Майна Продавця, вирішуються відповідно до чинного законодавства України. Всі розрахунки здійснюються в безготівковій формі платіжними дорученнями.

До складу майна, що підлягає продажу включається усе майно Боржника, яке є в наявності відповідно до інвентаризаційного опису у тому стані, у якому зазначене майно є і там де це майно знаходиться. Майно виставляється на продаж одним лотом, до складу якого входить усе майна Боржника, яке є в наявності відповідно до інвентаризаційного опису у тому стані, у якому зазначене майно є і там де це майно знаходиться. Зазначений склад майна визначений з міркувань збереження цільового призначення для подальшої його експлуатації майбутнім Покупцем. Затвердити результати оцінки майна Боржника, проведеної ліквідатором у сумі 717281,00 грн. без ПДВ та визначити початкову ціну продажу майна відповідно до акту оцінки на загальну суму 717281,00 грн. без ПДВ, а саме:

Будівлі та споруди:

№ п/п

Назва

Площа, м2

Дійсна вартість об'єкта, грн

1

Теплиця "З"

9829,8

127 433

2

Теплиця "К"

10984,4

142 402

3

Котельня "Ж"

845,8

80 490

4

Паливно-насосна станція "Д"

66,6

3 921

5

Трансформаторна "І"

114

14 262

6

Адміністративний корпус "А"

900,7

66 170

7

Матеріальний склад "Б"

413,9

29 211

8

Адміністративна споруда "В" (лабораторії)

480,1

21 253

9

Склад "Л"

206

4 751

10

Пересувний бетоний вузол "М"

41,3

840

11

Гараж "Г"

510,6

758

12

Паркани

7,6

93

13

Дороги І, ІІ (1247 п.м.-2495кв.м.)

24,95

2 723

Разом:

494 307

Автотранспорт:

№ п/п

Держ. номер

Марка, модель

Ринкова вартість КТЗ, грн., без ПДВ

1

2390 ВИТ

ГАЗ 3307

6232

2

6230 ВИС

ЗІЛ 4331

8050

3

6231 ВИС

ЗІЛ 4331

4405

4

5904 ВИБ

РАФ 2203

2278

Разом:

20 965

Обладнання:

№ п/п

Найменування

Кількість

Одиниця виміру

Залишкова вартість відновлення, грн

1

Будка фургонна металева

1

шт

1800

2

Ваги

1

шт

624

3

Ваги

1

шт

624

4

Ваги

1

шт

624

5

Волчок ФВП-82

1

шт

720

6

Газовий пункт

1

шт

5720

7

Генератор бензиновий

1

шт

350

8

Генератор дизельний

1

шт

1675

9

Електрокар

1

шт

1153

10

Електрокар

1

шт

1153

11

Ємкість металева 1 м3

1

шт

560

12

Ємкість металева 2 м3

1

шт

624

13

Ємкість металева 2 м3

1

шт

624

14

Ємкість металева 2 м3

1

шт

156

15

Ємкість металева 3 м3

1

шт

736

16

Ємкість металева 3 м3

1

шт

736

17

Ємкість металева 4 м3

1

шт

1392

18

Ємкість металева 4 м3

1

шт

1392

19

Ємкість металева 5 м3

1

шт

1488

20

Ємкість металева 6 м3

1

шт

1568

21

Ємкість металева 60 м3

1

шт

7872

22

Ємкість металева 7 м3

1

шт

1792

23

Ємкість металева 7 м3

1

шт

1792

24

Ємкість металева автомобільна 4,5 м3

1

шт

1184

25

Ємкість металева автомобільна 4,5 м3

1

шт

1184

26

Ємкість металева автомобільна 4,5 м3

1

шт

1184

27

Ємкість під мазут 2 м3

1

шт

624

28

Ємкість під мазут 2 м3

1

шт

624

29

Ємність приймальна 150 м3

1

шт

7472

30

Ємність приймальна 150 м3

1

шт

7472

31

Ємність приймальна 150 м3

1

шт

7472

32

Ємність приймальна 150 м3

1

шт

7472

33

Ин’єктор К7

1

шт

180

34

Котел АВ-3

1

шт

15000

35

Котел АВ-3

1

шт

15000

36

Котел АВ-3

1

шт

15000

37

Куттер К7

1

шт

1200

38

Лава дерев'яна

1

шт

5

39

Лава дерев'яна

1

шт

5

40

Лава дерев'яна

1

шт

5

41

Лава дерев’яна

1

шт

5

42

Льодогенератор

1

шт

1200

43

Масажер К7

1

шт

360

44

Міні-трактор з причепом

1

шт

1920

45

Мотоцикл (96 69 ВИЖ)

1

шт

320

46

Насос котельні

1

шт

1042

47

Насос котельні

1

шт

1042

48

Насос котельні

1

шт

1042

49

Насос котельні

1

шт

1042

50

Насос котельні 3к 6у

1

шт

672

51

Насос котельні 4к 12у

1

шт

1176

52

Насос котельні 6к 8у

1

шт

1176

53

Насос котельні 8к 12у

1

шт

1264

54

Насос котельні 8к 12у

1

шт

1264

55

Насос котельні сітьовий 6к 8у

1

шт

1176

56

Охоронна вежа

1

шт

8450

57

Охоронна вежа

1

шт

8450

58

Охоронна вежа

1

шт

8450

59

Полиця дерев’яна

1

шт

49

60

Сейф металевий

1

шт

2243

61

Сейф металевий

1

шт

2243

62

Сейф металевий

1

шт

2243

63

Сейф металевий

1

шт

2243

64

Сейф металевий

1

шт

2243

65

Стіл дерев’яний

1

шт

15

66

Стіл дерев’яний

1

шт

15

67

Стіл дерев’яний

1

шт

15

68

Стіл дерев’яний

1

шт

15

69

Стіл дерев'яний

1

шт

15

70

Стіл дерев'яний

1

шт

15

71

Стіл дерев'яний

1

шт

15

72

Стіл дерев'яний

1

шт

15

73

Стілець дерев’яний

1

шт

3

74

Стілець дерев’яний

1

шт

3

75

Стілець дерев’яний

1

шт

3

76

Стілець дерев’яний

1

шт

3

77

Стілець дерев’яний

1

шт

3

78

Стілець дерев’яний

1

шт

3

79

Стілець дерев'яний

1

шт

3

80

Стілець дерев'яний

1

шт

3

81

Стілець дерев'яний

1

шт

3

82

Стілець дерев'яний

1

шт

3

83

Стілець дерев'яний

1

шт

3

84

Термокамера

1

шт

1200

85

Труба котельні

1

шт

17280

86

Тумба дерев'яна

1

шт

20

87

Тумба дерев'яна

1

шт

20

88

Фаршемішалка К7

1

шт

544

89

Фільтр

1

шт

161

90

Фільтр

1

шт

161

91

Фільтр

1

шт

161

92

Фільтр

1

шт

161

93

Шафа дерев'яна

1

шт

35

94

Шафи електричні

10

шт

4256

95

Шприц

1

шт

360

96

Зовнішні кабельні лінії

1

шт

2628

97

Водопровід та каналізація

1

шт

6196

98

Шприц вакуумний К7-ФШВ

1

шт

1104

Разом:

202009

БЛОГ

Круглий стіл з питань третейських судів та міжнародних арбітражів

06
бер

Відбувся круглий стіл на тему «Третейський розгляд – процесуальні аспекти, практика приведення до виконання рішень третейських судів та міжнародних арбітражів». Організаторами заходу виступили Третейська палата України, Українська Арбітражна Асоціація, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України та МКАС при ТПП України.

Зміни у правовому статусі арбітражних керуючих

19
січ

Арбітражні керуючі нині — самозайняті особи, при тому настільки зайняті, що навіть його стажисту не можна поєднувати свою роботу з будь-якими іншими оплачуваними видами діяльності крім науки, викладання та творчості. Окремо прописано, що стажисту арбітражного керуючого не можна займатися адвокатською практикою. Детальніше...

Круглий стіл з питань банкрутства

6
січ

Юрліга провела круглий стіл «Процедура банкрутства українських підприємств: перезавантаження», присвячений новій редакції Закону про банкрутство. Партнером заходу виступило АТ Arzinger. Які проблеми виникли з моменту набрання чинності Закону? З чим довелося зіткнутися боржникам та кредиторам? А також - коли чекати нових змін тільки вступив у силу Закону? Детальніше...

Всі новини...